جستجو در سامانه ثبت شرکت هاشروع با (مهمان) Nov 08 2015, 14:08
(مهمان)
Nov 08 2015, 14:08
براي ثبت برند چه مدارکي لازم است؟


(مهمان)
Nov 08 2015, 14:31
بنا به اينکه برند شما حقوقي است يا حقيقي، مدارک متفاوت مي باشد.
مدارک مورد نياز براي ثبت برند حقوقي:
-کپي مدارک ثبتي شرکت
-مدارک شناسايي کسانيکه در شرکت حق امضا دارند.
-داشتن جواز صنايع يا جواز تاسيس
-داشتن کارت بازگاني (در صورت لاتين بودن نام تجاري)
-نمونه ي برند در ابعاد (12*12)سانتي متر
مدارک مورد نياز براي ثبت برند حقيقي:
-مدارک شناسايي شخص
-جواز کسب يا جواز صنايع
-کارت بازرگاني (در صورت لاتين بودن نام تجاري)
-نمونه ي برند در ابعاد (12*12)سانتي متر