جستجو در سامانه ثبت شرکت ها

انجمن حقوقی شرکت ها » ثبت شرکت مسئولیت محدود » مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود


(مهمان)
Mar 03 2016, 10:23
مراحل ثبت شرکت مسئولیت محدود به چه صورت است؟
نقل قولنقل قول

(مهمان)
Mar 03 2016, 10:23
پس از تحویل مدارک مورد نیاز به موسسه ثبت ونک، ورود اطلاعات در سایت رسمی اداره ی ثبت شرکت ها انجام می شود و پس از طی چند روز تائید نام آن انجام می گیرد. که در صورت تائید شدن نام انتخابی، مراحل بعدی، یعنی آماده شدن پیش نویس مدارک ثبتی شرکت برای امضای اعضا صورت می گیرد. در ادامه حدوداً بین 15 تا 30 روز کاری زمان می برد تا ثبت نهایی انجام گیرد. و مدارک ثبتی شرکت ( اساسنامه، شرکتنامه، تقاضانامه و..) حاضر شود.
نقل قولنقل قول