جستجو در سامانه ثبت شرکت ها

ثبت نمایندگی شرکت های خارجی

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Dec 6, 2016

دریافت نمایندگی شرکت های خارجی، به دو صورت امکان پذیر است:
حالت اول: نماینده، شخص حقیقی باشد.
حالت دوم: نماینده شخص حقوقی باشد.

ثبت نمایندگی شرکت های خارجی

در هر کدام از حالات زیر، نیاز است که در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت برسد و شماره ی ثبت آن دریافت شود.

یادآوری این مورد الزامی است که موارد گفته شده برای تمامی شرکت ها، در شرایطی امکان پذیر می باشد که موضوع فعالیت شرکت نیازمند اخذ مجوز از سازمان مربوطه نباشد.

به بیان ساده تر، موارد گفته شده در فوق، مربوط به ثبت شرکت های مختلف و موسساتی است که موضوع فعالیتشان نیازمند مجوز نمی باشد.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت

  • مدارک شناسایی شامل کپی شناسنامه و کارت ملی
  • اخذ گواهی عدم سوء پیشینه ی کیفری
  • امضاء اوراق ثبتی شرکت که توسط همه ی اعضاء  به امضاء درآمده باشد.
  • اخذ گواهی بانکی مبنی بر پرداخت مبلغی به میزان 35% از سرمایه ی اولیه ی شرکت (در شرکتهای سهامی خاص و تعاونی ها)

مدارک ثبت موسسه نیز همچون مدارک ثبت شرکت می باشد. تنها با این تفاوت که در موسسات غیرتجاری، نیازی به اخذ گواهی عدم سوء پیشینه ی کیفری نخواهد بود.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب