جستجو در سامانه ثبت شرکت ها

سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Dec 7, 2016

در ثبت شرکت سهامی خاص، حداقل میزان سرمایه ی اولیه ی مورد نیاز، جهت تشکیل، مبلغ یک میلیون ریال، معادل صد هزار تومان می باشد. که این مبلغ باید توسط موسسین شرکت، فراهم شود.

سرمایه ثبت شرکت سهامی خاص

در ضمن در شرکت سهامی خاص، جهت تامین سرمایه، بر خلاف ثبت شرکت سهامی عام، به صدور اعلامیه ی پذیره‌ نویسی، نیازی نمی باشد.

سرمایه ی مورد نیاز، بوسیله ی اعضاء، به طور جداگانه فراهم می شود.

قبل از ثبت شرکت سهامی خاص، باید حداقل سی و پنج در صد از میزان سرمایه اولیه ی شرکت، در حسابی جداگانه به نام شرکت در حال تاسیس، در بانک پرداخت گردد.

شرکت سهامی خاص را می توان بعد از گذراندن روندی، به شرکت سهامی عام تبدیل کرد.

ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب