مقالات

محدودیت اختیارات مدیران و مزایا

شاخه : ثبت شرکت
تاریخ : Oct 18, 2015

اصولا مدیران شرکت با توجه به این که دارای شخصیت حقوقی مستقلی هستند باید ببتوانند برابر مقررات قانونی هر گونه معامه ای با شرکت منعقد کنند. 

 

محدودیت اختیارات مدیران و مزایا اما مقنن به لحاظ حقوق شرکت و نیز سهامداران و جلوگیری از بروز هر گونه سوظن در مورد نحوه استفاده مدیران ازاختیارات خود محدودیت هایی را برای انان پیش بینی کرده است لازم به ذکر است که دایره این محدودیت ها گاه فراتر از شرکتی می باشد که مدیران عضو ان می باشند.
ارسال نظر یا سوال مربوط به این مطلب