راهنمای ثبت شرکت با مسئولیت محدود

تعیین نوع شرکت
یکی از اقدامات اولیه جهت ثبت شرکت، تعیین نوع شرکت می باشد. انتخاب کردن نوع شرکت ها، به مواردی از قبیل تعداد افراد، نوع فعالیت ، اهداف شرکت، میزان مسئولیت هر یک از شرکا و .. بستگی دارد.
ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص از متداول ترین نوع شرکت ها می باشند .

همچنین بعد از تعیین نوع شرکت می بایست مراحل زیر را دنبال کنید :

  • انتخاب نام شرکت
  • موضوع فعالیت شرکت
  • سرمایه شرکت
  • تعیین شرکاء و سمت و سهام آنها
  • مدارک ثبت شرکت و تکمیل آنها

جهت مشاوره رایگان ثبت شرکت می توانید به سایت راهنمای ثبت شرکت مراجعه نمایید